Levetid på et stråtag

Holdbarhed og levetid på et stråtag

Når vi skal lave et nyt stråtag, spørger vores kunder ofte om, hvor lang tid de kan forvente at stråtaget vil holde. Til det spørgsmål plejer vi at svare, at de kan forvente at stråtaget vil holde i 30 år og opefter. Du kan derfor som kunde være sikker på, at dit stråtag kan holde i lige så lang tid som de fleste andre tagtyper som f.eks. et tegltag.

Vi har hjulpet mange glade kunder med stråtag i Ry, Horsens, Silkeborg og Skanderborg, men også i resten af Jylland.

Dog er det vigtigt at nævne, at da et stråtag er lavet af et organisk materiale, så vil det ligesom alt andet organisk forgå over tid. Det er derfor ikke nemt at give et helt konkret svar på, hvor længe et stråtag holder. Vi ved dog, at under optimale forhold, så vil dit stråtag kunne holde mellem 30 og 60 år.

Hvilke faktorer spiller ind i led med stråtagets levetid?

Det er fastlægge levetiden på et stråtag er ikke blot lige så. Der er mange forskellige faktorer der har indflydelse på tagets levetid. Herunder har vi lavet en liste med nogle af de mange faktorer, der kan have en indflydelse på stråtagets levetid:

  • Omgivelserne omkring taget f.eks. hvor tæt træer og buske står på ens hus, har indflydelse på tagets levetid. Hvis man f.eks. har et stort træ, som hælder ind over taget, så kan det skade træet. Det kan f.eks. være ved at træet drypper ned på taget, eller at træets grene kan skurre mod taget.
  • Levetiden på stråtaget kan også påvirkes af hældningen på taget. Et stråtag med en stejl hældning har lettere ved at komme af med regnvand. Der anbefales derfor også, at taget som minimum har en hældning på 45 grader.
  • Da storme og andet ekstremt vejr kan medføre skader på dit stråtag, så er vind og vejr også vigtige faktorer for, hvor længe et stråtag holder.
  • Alt efter hvilken retning dit hus vender, så kan det også have en indvirkning på stråtaget. F.eks. får sydsiden ikke nær så store problemer med mos og alger, som hvis det var nordvendt.

Kontakt os og hør mere om levetiden på dit stråtag

Hvad end du har brug for råd og vejledning til, hvordan du maksimerer levetiden på dit stråtag, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til os på 42 34 21 84 eller sende en mail til taekkemand.obermuller@gmail.com. Vi glæder os til at høre fra dig.